Jeklena montažna hala – kotlovnica Semič

Pri tem projektu smo kot podizvajalec podjetja Zarja Kovis d.o.o., Kamnik, nastopili kot projektant in izvajalec. V samem začetku smo izdelali projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, kasneje pa postavili jekleno konstrukcijo, zmontirali fasado, oblekli notranost kotlovnice z mavčno-kartonastimi ploščami, izolirali fasado, pokrili streho, zmontirali žlebove in obrobe.

Objekt je tlorisnih dimenzij 32×11 m., višine 5,6 m.