Hala BSH Nazarje

Projekt skladiščna Hala BSH je bil od samega začetka predviden da se mora celoten objekt hitro zgdaditi in spraviti v uporabo. Izbrani smo bili zaradi hitrega roka postavitve jeklene konstrukcije in ugodne cene. Celotno konstrukcijo smo dobavili in postavili v 40 dneh.

Objekt je tlorisnih dimenzij 24×40 m., kapne višine 6 m. in slemenske višine 8 m.