Sončna elektrarna Gorenc

Na poslovni stavbi podjetja Gorenc d.o.o. smo v treh delih dobavili in postavili podkonstrukcijo za sončno elektrarno zmogljivosti 200 kW.